Workshop on Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices (QUANUM 2.0)

IAEA in 2013 organized Workshop on Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices (QUANUM 2.0) and from Latvia Dr Marika Kalnina was selected to participate. Quality management systems are maintained with the intent to continuously improve effectiveness and efficiency, enabling nuclear medicine to achieve the expectations of its quality policy, and to satisfy its customers. The IAEA has a long history of providing assistance in the field of nuclear medicine to its Member States. Workshop focused on Strategies and Policy, Administration and Management, Human Recources Development, Radiation Regulations and Safety, Patient Radiation Protection, Evaluation of Quality System, Quality Control of Equipment, Computer Systems and Data Handling. These standarts are now the cornerstones of local practice.

Akceptēts SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvprojekts

2014.gada 19.februārī pēc saskaņošanas procedūras Rīgas pilsētas Būvvalde akceptēja SIA „Arhitektu birojs ARTEKS” izstrādāto būvprojektu „Nukleārās medicīnas centra laboratorijas ēka”. Pašreiz notiek intensīvi sagatavošanās darbi būvniecības iepirkuma izsludināšanai un ēkas ...

Turpinās SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvniecība

2014. gada septembrī tika uzsākta SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvniecība.  Laboratorijas ēka atrodas Mārupes ielā 19, Rīgā, bijušā padomju militārā objekta – arsenāla teritorijā. Ēkas kopējā platība ir ...