Laboratory building construction project working group meeting

 

Nuclear Medical Centre laboratory building construction project working group weekly meeting on April 25th, 2013

Akceptēts SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvprojekts

2014.gada 19.februārī pēc saskaņošanas procedūras Rīgas pilsētas Būvvalde akceptēja SIA „Arhitektu birojs ARTEKS” izstrādāto būvprojektu „Nukleārās medicīnas centra laboratorijas ēka”. Pašreiz notiek intensīvi sagatavošanās darbi būvniecības iepirkuma izsludināšanai un ēkas ...

The installation of clean rooms has been completed

The construction of "Nuclear Medicine Centre", Ltd laboratory building has been completed, and the installation and testing of various technological equipment and systems are being carried out. During the last ...