Concluded contract about delivery of the Medium energy cyclotron

On 28 June 2013 was concluded supply contract between „Nuclear Medicine Centre”, Ltd (NMC) and Ion Beam Applications S.A. (Belgium), who was declared the winner of NMC procurement procedure “Delivery of the Medium energy cyclotron, its facilities, the equipment and tools for synthesis of radiopharmaceuticals and radiation monitoring (ID. No.  NMC/2012/4/ERAF).

According to the contract Ion Beam Applications S.A. undertakes to produce, deliver the project site Mārupes street 19, Riga, install and tests the cyclotron, its facilities, the equipment and tools for synthesis of radiopharmaceuticals and radiation monitoring until end of year 2014.


Akceptēts SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvprojekts

2014.gada 19.februārī pēc saskaņošanas procedūras Rīgas pilsētas Būvvalde akceptēja SIA „Arhitektu birojs ARTEKS” izstrādāto būvprojektu „Nukleārās medicīnas centra laboratorijas ēka”. Pašreiz notiek intensīvi sagatavošanās darbi būvniecības iepirkuma izsludināšanai un ēkas ...

Tehnoloģisko iekārtu piegādātāju pārstāvju vizīte

2015.gada 9.jūnijā Rīgā bija ieradušies SIA “Nukleārās medicīnas centrs” (NMC) galveno tehnoloģisko iekārtu ražotāju un piegādātāju pārstāvji: ciklotrona un ķīmiskās sintēzes iekārtu ražotājuzņēmuma IBA S.A. (Beļģija) projektu vadītājs Cedriks Žakē ...