Concluded contract about delivery of the Medium energy cyclotron

On 28 June 2013 was concluded supply contract between „Nuclear Medicine Centre”, Ltd (NMC) and Ion Beam Applications S.A. (Belgium), who was declared the winner of NMC procurement procedure “Delivery of the Medium energy cyclotron, its facilities, the equipment and tools for synthesis of radiopharmaceuticals and radiation monitoring (ID. No.  NMC/2012/4/ERAF).

According to the contract Ion Beam Applications S.A. undertakes to produce, deliver the project site Mārupes street 19, Riga, install and tests the cyclotron, its facilities, the equipment and tools for synthesis of radiopharmaceuticals and radiation monitoring until end of year 2014.


NMC radionuklīdās diagnostikas nodaļā veikti pirmie PET/CT izmeklējumi

2016.gada 1.martā SIA “Nukleārās medicīnas centrs” (NMC) saņēma nepieciešamās licences un atļaujas diagnostiskās darbības uzsākšanai. 2016.gada 2.martā NMC Radionuklīdās diagnostikas departamentā tika uzaicināti pirmie pacienti, lai veiktu Latvijā pirmos diagnostiskos ...

NMC personāla apmācība Biont.a.s.

Ir noslēdzies pirmais posms SIA „Nukleārās medicīnas centrs” darbinieku apmācībā ciklotrona vadībā, kas norisinājās sadarbībā ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru. Laika periodā no 2015.gada ...