Contract for the supply of protective door

In the framework of the European Regional Development Fond’s co-financed project “Scientific research Centre for development of radionuclide and positron emission tomography technology”, on 28 November 2013 was concluded a supply contract between ”Nuclear medicine Centre” Ltd (NMC) and Team Sinergie S.p.A. (Italy) who was declared the winner of NMC in the procurement procedure “Supply of cyclotron bunker door” (identification no. NMC/2013/8/ERAF).

In the framework of the contract, Team Sinergie S.p.A. undertakes to carry out a cyclotron bunker door produce and deliver its project site at Mārupes street 19, k-1, Riga, eighteen weeks after approval the working drawing of door project.

TEMA Sinergie S.p.A. (Itālija) pārstāvja vizīte Rīgā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Zinātniski pētnieciskā centra izveide radionuklīdu un pozitronu emisijas tomogrāfijas tehnoloģiju attīstīšanai” īstenošanas ietvaros, 2014.gada 20. un 21.janvārī Rīgā viesojās Itālijas uzņēmuma TEMA Sinergie S.p.A. ...

Hidex firmas seminārs par O -15 tehnoloģijām

2014 gada 23.maijā starptautiskās konferences XIII Turku PET Symposium ietvaros notika Hidex firmas seminārs par O -15 tehnoloģijām un to  izmantošanu iespējām PET tehnoloģiju pielietojumā. No Latvijas minētajā seminārā piedalījās ...