Turpinās SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvniecība

2014. gada septembrī tika uzsākta SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvniecība.  Laboratorijas ēka atrodas Mārupes ielā 19, Rīgā, bijušā padomju militārā objekta – arsenāla teritorijā. Ēkas kopējā platība ir 2860 m2. Laboratorijas ēkas tehnisko projektu izstrādāja SIA „Arhitektu birojs ARTEKS” sadarbībā ar ciklotrona ražotājuzņēmuma IBA S.A (Beļģija) speciālistiem, būvdarbu izpildes ģenerāluzņēmējs ir SIA „Abora”, bet darbu būvuzraudzību nodrošina SIA „Būves un būvsistēmas” speciālisti.

Sākotnējā būvniecības stadijā būdarbi nedaudz iekavējās, jo kā praktiski jebkuram bijušajam padomju militārajam objektam nebija pieejama nekāda tehniskā projekta dokumentācija un būvniecības izpilddokumentācija, kā arī nebija informācijas par situāciju pašā būvlaukumā. Veicot būvlaukuma sagatavošanu atklājās virkne būvniecības procesu traucējošu faktoru – apslēptas un nekur dokumentācijā neapzīmētas dzelzsbetona un metāla konstrukcijas, nezināmas inženierkomunikācijas, tika atrasta pat nekur neatzīmēta un iepriekš nezināma pazemes eja, kas bija liels pārsteigums pat minētās teritorijas īpašniekiem un darbiniekiem, kuri stradā šajā objektā jau kopš padomju laikiem. Arī bijušās bumbu patvertnes konstrukcijas īpatnības izrādījās negaidīts un pamatīgs šķērslis būvniecības procesa straujai norisei.

Neraugoties uz negaidītajiem šķēršliem un dažādām grūtībām,  patlaban laboratorijas ēkas būvdarbi aktīvi turpinās. Laika posmā no būvniecības uzsākšanas:

  • veikti būvlaukuma sagatvošanas darbi un teritorijas planēšana;
  • veikta nesošo pāļu urbšana un betonēšana;
  • pabeigta bijušās bumbu patvertnes nevajadzīgo konstrukciju demontāža;
  • veikta jauno konstrukciju betonēšana pagrabstāvā;
  • pilnīgi no jauna uzbūvēts ciklotrona bunkurs un ar to tieši saistītās telpas;
  • pabeigts ciklotrona bunkura durvju uzstādīšanas pirmais posms;
  • veikta siltumtrases pārvietošana;
  • praktiski pabeigta ārējo inženiertīklu (elektroapgāde, gāzes apgāde, ārējais ūdensvads un ārējais kanalizācijas tīkls, lietus ūdeņu novadīšanas sistēma) izbūve.

Līdz ar to, kopš būvniecības uzsākšanas brīža ir veikti praktiski nulles cikla darbi un pašlaik notiek ēkas virszemes daļas karkasa betonēšana. Ēkas karkasa betonēšanu paredzēts pabeigt līdz marta beigām, bet paralēli tiek uzsākti iekšējo inženierkomunikāciju izbūves darbi un telpu iekšējā apdare.

Ēkas pirmā stāva vestibilā

Ēkas pagrabstāvā

Ciklotrona bunkura durvju rāmja sagatavošana iebetonēšanai

Noslēdzies pirmais ciklotrona bunkura durvju uzstādīšanas etaps

Aktīvi turpinās SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvniecība un ir noslēdzies pirmais ciklotrona bunkura durvju uzstādīšanas etaps. Ciklotrona bunkura durvis nav „vienkārši durvis”, bet gan svarīga tehnoloģiskā procesa sastāvdaļa, ...

Ciklotrona pieņemšanas testi IBA ražotnē

2014. gada 27. jūnijā SIA “Nukleārās medicīnas centrs” tehniskais direktors Jāzeps Malnačs un galvenā inženiere Linda Meistere kopā ar Ion Beam Applications, S.A. (IBA) inženieriem Tibu Paulet (Mr. Thibaud Paulet) ...