Продукты

Клиника ядерной медицины (NMC) получила разрешение на оптовую продажу лекарственных средств для использования для людей. NMC ттеперь имеет право распространять лекарства, зарегистрированные в Латвии (радиофармацевтические препараты), а также незарегистрированные лекарства в случаях, предусмотренных нормативными актами. Обратите внимание, что NMC не имеет права распространять лекарственные препараты пациентам. Пациенты могут покупать лекарства только в аптеках.

  

Tehnoloģisko iekārtu piegādātāju pārstāvju vizīte

2015.gada 9.jūnijā Rīgā bija ieradušies SIA “Nukleārās medicīnas centrs” (NMC) galveno tehnoloģisko iekārtu ražotāju un piegādātāju pārstāvji: ciklotrona un ķīmiskās sintēzes iekārtu ražotājuzņēmuma IBA S.A. (Beļģija) projektu vadītājs Cedriks Žakē ...

Pabeigta SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas rekonstrukcija

2015.gada augusta pirmajā nedēļā pabeigta SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas rekonstrukcija. Būvdarbu izpilde pabeigta atbilstoši noslēgtajā būvniecības līgumā apstiprinātajam laika grafikam. Patlaban notiek konstatēto trūkumu novēršana, ēkas un teritorijas ...