Продукты

Клиника ядерной медицины (NMC) получила разрешение на оптовую продажу лекарственных средств для использования для людей. NMC ттеперь имеет право распространять лекарства, зарегистрированные в Латвии (радиофармацевтические препараты), а также незарегистрированные лекарства в случаях, предусмотренных нормативными актами. Обратите внимание, что NMC не имеет права распространять лекарственные препараты пациентам. Пациенты могут покупать лекарства только в аптеках.

  

Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras pārstāvja vizīte Latvijā

2015.gada 26.martā vizītē Latvijā ieradās Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) pārstāvis – SAEA Tehniskās sadarbības departamenta Eiropas nodaļas Eiropas 2.sekcijas  Programmu vadības atbildīgā amatpersona Ivans Videnovičs (Mr. Ivan Videnovic). Vizītes ietvaros ...

Ciklotrons ievietots pastāvīgajā atrašanās vietā – ciklotrona bunkurā!

SIA „Nukleārās medicīnas centrs” viena no svarīgākajām iekārtām – ciklotrons, tika piegādāts Rīgā jau 2014.gada decembrī, un visu šo laiku tika uzglabāts speciāli uzbūvētā noliktavā. Patlaban SIA „Nukleārās medicīnas centrs” ...