Продукты

Клиника ядерной медицины (NMC) получила разрешение на оптовую продажу лекарственных средств для использования для людей. NMC ттеперь имеет право распространять лекарства, зарегистрированные в Латвии (радиофармацевтические препараты), а также незарегистрированные лекарства в случаях, предусмотренных нормативными актами. Обратите внимание, что NMC не имеет права распространять лекарственные препараты пациентам. Пациенты могут покупать лекарства только в аптеках.

  

NMC laboratorijas ēkas spāru svētki

SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas celtniecības procesā noticis svarīgs brīdis – jumta konstrukcijas pabeigšana. Spāres jumta nesošajā konstrukcijā ir galvenais elements un līdz ar to uzsliešanu ēka iegūst kopskata ...

Pabeigta SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas rekonstrukcija

2015.gada augusta pirmajā nedēļā pabeigta SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas rekonstrukcija. Būvdarbu izpilde pabeigta atbilstoši noslēgtajā būvniecības līgumā apstiprinātajam laika grafikam. Patlaban notiek konstatēto trūkumu novēršana, ēkas un teritorijas ...