Продукты

Клиника ядерной медицины (NMC) получила разрешение на оптовую продажу лекарственных средств для использования для людей. NMC ттеперь имеет право распространять лекарства, зарегистрированные в Латвии (радиофармацевтические препараты), а также незарегистрированные лекарства в случаях, предусмотренных нормативными актами. Обратите внимание, что NMC не имеет права распространять лекарственные препараты пациентам. Пациенты могут покупать лекарства только в аптеках.

  

Ciklotrons ievietots pastāvīgajā atrašanās vietā – ciklotrona bunkurā!

SIA „Nukleārās medicīnas centrs” viena no svarīgākajām iekārtām – ciklotrons, tika piegādāts Rīgā jau 2014.gada decembrī, un visu šo laiku tika uzglabāts speciāli uzbūvētā noliktavā. Patlaban SIA „Nukleārās medicīnas centrs” ...

Pabeigta SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas rekonstrukcija

2015.gada augusta pirmajā nedēļā pabeigta SIA “Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas rekonstrukcija. Būvdarbu izpilde pabeigta atbilstoši noslēgtajā būvniecības līgumā apstiprinātajam laika grafikam. Patlaban notiek konstatēto trūkumu novēršana, ēkas un teritorijas ...