Eksistējošās radio ceha ēkas demontāža. 2013.gada 10.jūlijs

Turpinās SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvniecība

2014. gada septembrī tika uzsākta SIA „Nukleārās medicīnas centrs” laboratorijas ēkas būvniecība.  Laboratorijas ēka atrodas Mārupes ielā 19, Rīgā, bijušā padomju militārā objekta – arsenāla teritorijā. Ēkas kopējā platība ir ...

Визит инженеров производства циклотрона «IBA S.A.» в Ригу

В рамках реализации проекта «Создание научно-исследовательского центра для развития технологий радионуклидов и позитронно-эмиссионной томографии», софинансируемого Европейским фондом регионального развития, в период с 5по 6сентября2013года в Риге побывалипредставители циклотронного завода «Ion ...