Подготовлен технический проект здания лаборатории ООО «Центр ядерной медицины»

25 сентября 2013 года ООО «Arhitektu birojs ARTEKS» подал заказчику, подготовленный на рассмотрение технический проект для реконструкциилабораторногоздания ООО «Центр ядерной медицины». После ознакомления с представленнымидокументами проекта, заказчик 10 октября 2013 года организовал совещание представителей ООО «Центр ядерной медицины» и проектировщиков, на котором руководитель проекта ГиртcКилевичcпредставилархитектурные и технические решения здания. Были рассмотрены дальнейшие шаги реализации проекта и возможные сроки реализации. После устранения отдельных недочетов, найденных во время совещания, подготовленный технический проектв ближайшие недели будет подан на утверждение в Строительное управление города Риги.

 

NMC pabeigta “karsto kameru” uzstādīšana

SIA “Nuklēārās medicīnas centrs” laboratorijā ir pabeigta karsto kameru montāža, uzstādīšana un veiktspējas pārbaudes. Karstās kameras ir sarežģītas inženiertehniskas iekārtas, kuras tiek izmantotas dažādās zinātnes un tehnikas jomās, t.sk. arī ...

Tehnoloģisko iekārtu piegādātāju pārstāvju vizīte

2015.gada 9.jūnijā Rīgā bija ieradušies SIA “Nukleārās medicīnas centrs” (NMC) galveno tehnoloģisko iekārtu ražotāju un piegādātāju pārstāvji: ciklotrona un ķīmiskās sintēzes iekārtu ražotājuzņēmuma IBA S.A. (Beļģija) projektu vadītājs Cedriks Žakē ...