Актуальные закупки


Tīro telpu ražotāja un uzstādītāja G.M.Project s.r.o. (Čehija) pārstāvju vizīte Rīgā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Zinātniski pētnieciskā centra izveide radionuklīdu un pozitronu emisijas tomogrāfijas tehnoloģiju attīstīšanai” īstenošanas ietvaros, 2015.gada 9.aprīlī Rīgā viesojās tīro telpu ražotāja un uzstādītāja G.M.Project s.r.o. ...

Визит по обмену опытом в Сантаришскую клинику Вильнюсской университетской больницы

СантаришскаяклиникаВильнюсскойуниверситетскойбольницы (Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikų, Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos) является одной из крупнейших медицинских учреждений в Литве, которая в настоящее время сосредоточена на пяти приоритетных направлениях: Сердечно-сосудистые заболевания; Трансплантология; ...